Skip to content Skip to navigation

12/01/2015 - Mẫu báo cáo chăm lo Tết Ất Mùi năm 2015

 

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi Quý Thầy/Cô mẫu báo cáo chăm lo Tết Ất Mùi năm 2014 theo công văn số 160/CĐ-ĐHQG ký ngày 09/10/2014(xem file đính kèm).
Văn phòng đề nghị các đơn vị hoàn thành báo cáo và gửi về Văn phòng Công đoàn đúng thời hạn.
 
Trân trọng.

 


Tập tin đính kèm: MAU BAO CAO CHAM LO TET 2015.doc