Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức hội thao mini chào mừng Đại hội Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Kế hoạch số 89/CĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức hội thao mini chào mừng Đại hội Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng./.