Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn trang trí, tuyên truyền trực quan đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 233/CĐ-ĐHQG ngày 31/10/2022 về việc trang trí, tuyên truyền trực quan đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trân trọng./.

 

Tập tin đính kèm: