Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách HCM

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo số 05/CĐ-ĐHQG về kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.