Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn ĐHQG-HCM

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo số 06/CĐ-ĐHQG về kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn ĐHQG-HCM (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.