Danh sách các Bé tham dự Trại hè thanh đa và Danh sách các Bé nhận Học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Kính gửi: - Ban Chấp hành CĐ               - Tổ Trưởng Tổ CĐ Căn cứ vào Thông báo số 05/TB-LĐLĐ ngày 24/04/2013 V/v chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2013. Căn cứ vào Thông báo số 77/CĐ-ĐHQG ngày 13/05/2013 V/v Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2013. Căn cứ vào những tiêu chuẩn đã đưa ra như thông báo. Ban Nữ công CĐ đã chọn được 10 e để tham...

Thông báo tham gia trại hè Thanh Đa năm 2013

Thực hiện thông báo số 05/TB-LĐLĐ ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2013 với chủ đề " Tự hào biển đảo quê hương", Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo chương trình Trại hè Thanh Đa năm 2013 như sau:1. Thời gian tổ chức trại:   - Từ ngày 17/6/2013 đến ngày 21/6/2013 (từ thứ 2 đến thứ 6).2. Địa điểm: Nhà...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.