Thông báo tham gia trại hè Thanh Đa năm 2013

Thực hiện thông báo số 05/TB-LĐLĐ ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2013 với chủ đề " Tự hào biển đảo quê hương", Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo chương trình Trại hè Thanh Đa năm 2013 như sau:1. Thời gian tổ chức trại:   - Từ ngày 17/6/2013 đến ngày 21/6/2013 (từ thứ 2 đến thứ 6).2. Địa điểm: Nhà...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.