ĐHQG-HCM tổ chức lớp tập huấn Nâng cao Năng lực Xây dựng, Quản lý và Đánh giá kế hoạch chiến lược

Nằm trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực quản trị đại học ĐHQG-HCM” thuộc Nhóm Chiến lược 1, Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2011-2015, từ ngày 7-25/10/2013, ĐHQG-HCM đã phối hợp với tổ chức CHEER for Viet Nam (Culture, Health, Education, Environmental Resources) đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực xây dựng, quản lý và đánh giá kế hoạch chiến lược” cho cán bộ quản...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.