Báo cáo tình hình thực hiện dự án 245

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) về Báo cáo tình hình thực hiện Dự án 245 (file đính kèm).

Trân trọng

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin này (Bao cao tinh hinh Du an 01-02-2018.pdf)Bao cao tinh hinh Du an 01-02-2018.pdf[ ]437 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.