Biên bản cuộc họp giữa Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV

Quý Thầy, Cô và người góp vốn của Dự án xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin này (Bien ban cuoc hop ngay 17-12-2017  black.pdf)Bien ban cuoc hop ngay 17-12-2017 black.pdf[ ]724 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.