Thông báo (lần 3) về việc bốc thăm lô nền và ký lại Hợp đồng mới

Ban QLDA 245 đã có thông báo số 431/TB-BQLDA 245 ngày 22/12/2017 thông báo về việc bốc thăm lô nền và ký lại Hợp đồng mới.

Trân trọng,

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin này (431-TB-BQLDA245 thong bao boc tham  va ky lai HD.pdf)431-TB-BQLDA245 thong bao boc tham va ky lai HD.pdf[ ]1872 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.