Đề thi Cuộc thi "Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày pháp luật"

Ban tổ chức Cuộc thi "Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày pháp luật" kính gửi toàn thể CBVC-NLĐ, các em sinh viên trong hệ thống ĐHQG-HCM đề thi trắc nghiệm và tự luận.

Trang đăng ký và thi trực tuyến: http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/tracnghiem/login/index.php

Trân trọng,

 

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.