Về việc tuyên truyền thực hiện ngày pháp luật năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch số 86/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/9/2017 về việc tuyên truyền thực hiện ngày pháp luật năm 2017. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin này (KH huong ung ngay phap luat VN  2017.pdf)KH huong ung ngay phap luat VN 2017.pdf[ ]249 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.