Về việc hỗ trợ chương trình "Vòng tay yêu thương" lần 8 năm 2017.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 70/CĐ-ĐHQG ký ngày 09/8/2017 về việc hỗ trợ chương trình "Vòng tay yêu thương" lần 8 năm 2017. Trân trọng./.

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.