Về việc tổ chức buổi lễ kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Kính gửi: Ban Nữ công các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 53/CĐ-ĐHQG ký ngày 19/6/2017 về việc tổ chức buổi lễ kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Trân trọng./. 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin này (thong bao ngay gia dinh viet nam.pdf)thong bao ngay gia dinh viet nam.pdf[ ]211 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.