Về việc ủng hộ chương trình đi bộ "vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tất nghèo lần thứ XI.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 49/CĐ-ĐHQG ký ngày 12/6/2017 về việc ủng hộ chương trình đi bộ "vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tất nghèo lần thứ XI. Trân trọng./.

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.