Về việc tham gia Cuộc thi viết "Gương trọn nghĩa vẹn tình, cùng thương binh vượt khó"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 48/CĐ-ĐHQG ký ngày 12/6/2017 về việc tham gia Cuộc thi viết "Gương trọn nghĩa vẹn tình, cùng thương binh vượt khó". Trân trọng./.

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.