Về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 40/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/5/2017 về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Trân trọng./.

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.