Về việc kiểm tra hoạt động các CĐCS trực thuộc đợt 1 năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 21/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/3/2016 về việc kiểm tra hoạt động các CĐCS trực thuộc đợt 1 năm 2016. Trân trọng./.   Tập tin đính kèm: ve viec kiem tra hoat dong cac cdcs dot 1 nam 2016.pdf[ ]1057 kB

Thư mời họp

THƯ MỜI HỌP Căn cứ vào phiếu đăng ký tham gia vào các Ban do quý Ông/bà gửi cho Văn phòng Ban QLDA 245 đến ngày 15/3/2016 Ban QLDA 245 trân trọng kính mời: 1.            Phạm Ngọc Hoàng 2.            Cù Thành Sơn 3.            Nguyễn Thị Hiền Lương 4.            Nguyễn...

Về việc tổ chức lớp học Phương pháp Nghiên cứu Khoa học

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 20/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/03/2016 về việc tổ chức lớp học Phương pháp Nghiên cứu Khoa học. Trân trọng./.   Tập tin đính kèm: cv ve viec to chuc lop hoc phuong phap nghien cuu khoa hoc.pdf[ ]847 kB lich hoc lop phuong phap nghien cuu khoa hoc.pdf[ ]466 kB mau dang ky hoc lop phuong...

Về việc tham gia liên hoan tiếng hát giao viên toàn quốc lần IV năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 16/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/03/2016 về việc tham gia "Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV" ngành Giáo dục và đào tạo năm 2016. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: ke hoach lien hoan tieng hat giao vien toan quoc.pdf[ ]1494 kB ve viec tham gia lien hoan tieng hat giao...

Về việc tham gia lễ hội áo dài TP. HCM lần 03 năm 2016 và xét kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau: 1. Công văn số: 12/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/02/2016 về việc tham gia hoạt động "Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 03 năm 2016" (xem file đính kèm). 2. Công văn số: 13/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/02/2016 về việc xét kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ...

Điều lệ môn Billard và giải Điền kinh Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI - năm 2015

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô điều lệ môn Billard và giải Điền kinh Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI - năm 2015 (xem file đính kèm). Trân trọng./.   Tập tin đính kèm: dieu le billard.pdf[ ]1834 kB dieu le giai dien kinh.pdf[ ]2182 kB

Điều lệ giải Cầu lông Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI - năm 2015

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô điều lệ giải Cầu lông Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI - năm 2015 (xem file đính kèm). Trân trọng./. Tập tin đính kèm: dieu le cau long.pdf[ ]1078 kB

Kế hoạch hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2016 và Thông báo kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô Thông báo số 01a/CĐ-ĐHQG ký ngày 04/01/2016 về việc kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Kế hoạch số: 01/CĐ-ĐHQG ký ngày 04/01/2016 về Kế hoạch hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2016 và thông báo (xem file đính kèm). Trân trọng./....

Kế hoạch kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô Kế hoạch số: 222/CĐ-ĐHQG ký ngày 31/12/2015 về Kế hoạch kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/02/1930-3/02/2016 (xem file đính kèm). Trân trọng./.   Tập tin đính kèm: ke hoach ky niem 86 nam ngay thanh lap dang.pdf[ ]1786 kB

Điều lệ giải Bóng chuyền Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI - năm 2015

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô điều lệ giải Bóng chuyền Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI - năm 2015 (xem file đính kèm). Trân trọng./. Tập tin đính kèm: dieu le giai bong chuyen.pdf[ ]1326 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.