Về việc tuyên truyền, vận động xem bộ phim "Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời".

  Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 38/CĐ-ĐHQG ký ngày 05/4/2016 về việc tuyên truyền, vận động xem bộ phim "Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời". Trân trọng./.     Phim tài liệu " Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao giờ" đã được Đài truyền hình thành phố Hồ...

Thông báo danh sách thành viên Ban giám sát dự án 245

Căn cứ vào danh sách chủ Hợp đồng được lưu trữ tại Văn phòng Ban QLDA 245; Căn cứ vào tỷ lệ người góp vốn trong ĐHQG-HCM và ngoài ĐHQG-HCM với tỷ lệ 52% là người trong ĐHQG-HCM và 48% là người ngoài ĐHQG-HCM; Căn cứ vào các phiếu thông tin tình trạng chủ Hợp đồng đã gửi cho Văn phòng Ban QLDA 245; Căn cứ vào số phiếu bình chọn của những người tham gia cuộc họp ngày 21/3/2016 tại Phòng...

Về việc tham dự Hội thi "An toàn - Vệ sinh viên giỏi" và tiếp tục thực hiện chỉ thị 03

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau: 1. Công văn số: 17/CĐ-ĐHQG ký ngày 3/3/2016 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2016. 2. Công văn số: 29/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/3/2016 về việc tham dự Hội thi "An toàn - Vệ sinh viên giỏi" cấp Thành phố lần thứ X năm 2016. Trân...

Tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính gửi quý thầy/cô những tài liệu tuyên truyền bầu cử như sau: 1. Những điều cần biết về bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND (tờ gấp). 2. Tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND (tài liệu tham khảo). 3. Những nội dung cơ bản về QH, HĐND và bầu cử đại biểu...

Một số nội dung tuyên truyền

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là thành viên Ban chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau: 1. Hướng dẫn số: 23/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/3/2016 về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020. 2. Hướng dẫn số: 24/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/3/2016...

Về việc kiểm tra hoạt động các CĐCS trực thuộc đợt 1 năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 21/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/3/2016 về việc kiểm tra hoạt động các CĐCS trực thuộc đợt 1 năm 2016. Trân trọng./.   Tập tin đính kèm: ve viec kiem tra hoat dong cac cdcs dot 1 nam 2016.pdf[ ]1057 kB

Thư mời họp

THƯ MỜI HỌP Căn cứ vào phiếu đăng ký tham gia vào các Ban do quý Ông/bà gửi cho Văn phòng Ban QLDA 245 đến ngày 15/3/2016 Ban QLDA 245 trân trọng kính mời: 1.            Phạm Ngọc Hoàng 2.            Cù Thành Sơn 3.            Nguyễn Thị Hiền Lương 4.            Nguyễn...

Về việc tổ chức lớp học Phương pháp Nghiên cứu Khoa học

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 20/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/03/2016 về việc tổ chức lớp học Phương pháp Nghiên cứu Khoa học. Trân trọng./.   Tập tin đính kèm: cv ve viec to chuc lop hoc phuong phap nghien cuu khoa hoc.pdf[ ]847 kB lich hoc lop phuong phap nghien cuu khoa hoc.pdf[ ]466 kB mau dang ky hoc lop phuong...

Về việc tham gia liên hoan tiếng hát giao viên toàn quốc lần IV năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 16/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/03/2016 về việc tham gia "Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV" ngành Giáo dục và đào tạo năm 2016. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: ke hoach lien hoan tieng hat giao vien toan quoc.pdf[ ]1494 kB ve viec tham gia lien hoan tieng hat giao...

Về việc tham gia lễ hội áo dài TP. HCM lần 03 năm 2016 và xét kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau: 1. Công văn số: 12/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/02/2016 về việc tham gia hoạt động "Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 03 năm 2016" (xem file đính kèm). 2. Công văn số: 13/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/02/2016 về việc xét kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.