V/v tổ chức Hội nghị giới thiệu các Dự án thành phần

Kính gửi quý Thầy Cô, Ban QLDA 245 xin trân trọng thông báo về việc tổ chức hội nghị giới thiệu các Dự án thành phần gồm trường học, bệnh viện, thương mại.... thuộc Dự án ĐTXD Khu nhà ở Cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM tại Phường Phú Hữu, Quận 9. Thời gian: 9h00 ngày thứ Tư, 03/8/2016 Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ & Xúc tiến đầu tư ĐHQG-HCM, Khu phố 6 – P.Linh Trung – Q.Thủ...

Thông báo của Ban Quản lý Dự án 245 về việc tổ chức Hội nghị giới thiệu các Dự án thành phần

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển thông báo của Ban Quản lý Dự án 245 về việc tổ chức Hội nghị giới thiệu các Dự án thành phần. Trân trọng./.    Tập tin đính kèm: thong bao ve viec to chuc hoi nghi gioi thieu cac du an thanh phan.pdf[ ]345 kB

Thông báo kết quả Hội thi "Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu" cấp Công đoàn ĐHQG-HCM

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo kết quả Hội thi "Tự hào 40 năm thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu" cấp Công đoàn ĐHQG-HCM . Trân trọng./. Tập tin đính kèm: KET QUA HOI THI TU HAO 40 NAM - THANH PHO MANG TEN BAC HO KINH YEU.docx[ ]22 kB

Về việc tổ chức bình chọn, tuyên dương "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp cơ sở - năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn 101/CĐ-ĐHQG ký ngày 30/6/2016 về việc tổ chức bình chọn, tuyên dương "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp cơ sở - năm 2016. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: qd cong nhan cac cdcs dat vung manh xuat sac va vung manh.pdf[ ]858 kB to chuc binh chon tuyen duong nguoi can bo...

Về việc kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch 100/CĐ-ĐHQG ký ngày 27/6/2016 về việc kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Trân trọng./.       Tập tin đính kèm: ve viec ky niem 87 nam ngay thanh lap cong doan viet nam.pdf[ ]1576 kB

Thông báo về hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2016 và ngày Hội kéo co CBVC-LĐ Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.   Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô một số nội dung sau: 1. Thông báo số: 93/CĐ-ĐHQG-HCM ký ngày 24/6/2016 về ngày Hội kéo co CBVC-LĐ Thành phố Hồ Chí Minh, 2. Thông báo số: 94/CĐ-ĐHQG-HCM ký ngày 24/6/2016 về hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2016.   Trân trọng./. Tập tin đính kèm: ke hoach...

Kế hoạch Hội thi "Tự hào 40 năm - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch số: 87/CĐ-ĐHQG ngày 21/6/2016 về Hội thi "Tự hào 40 năm - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu". Trân trọng./. Tập tin đính kèm: Cau_hoi_Hoi_thi_40_nam_TPHCM.doc[ ]68 kB ke hoach hoi thi tu hao 40 nam thanh pho mang ten bac ho kinh yeu.pdf[ ]1509 kB

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Kế hoạch số: 81/CĐ-ĐHQG ngày 06/6/2016 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: mau danh tham gia ngay gia dinh viet nam.docx[ ]20 kB ve viec to chuc cac hoat dong ky niem 15 nam ngay gia dinh viet nam.pdf[ ]1917 kB

Về việc xét trao "Giải thưởng 28/7" năm 2016 và vận động hỗ trợ CBVC-LĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau: 1. Hướng dẫn số: 73/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/6/2016 về việc xét trao "Giải thưởng 28/7" năm 2016; 2. Công văn số: 74/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/6/2016 về việc vận động hỗ trợ CBVC-LĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai./. Tập tin đính kèm: ve viec van dong ho tro cb vung thiet hai...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.