Về việc xét trao "Giải thưởng 28/7" năm 2016 và vận động hỗ trợ CBVC-LĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau: 1. Hướng dẫn số: 73/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/6/2016 về việc xét trao "Giải thưởng 28/7" năm 2016; 2. Công văn số: 74/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/6/2016 về việc vận động hỗ trợ CBVC-LĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai./. Tập tin đính kèm: ve viec van dong ho tro cb vung thiet hai...

Đề cương báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và mẫu tóm tắt thành tích tập thể và cá nhân

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô đề cương báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và mẫu tóm tắt thành tích tập thể và cá nhân. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: De cuong Báo cao Tong ket nam hoc 2015 2016 (1).doc[ ]128 kB MAU TOM TAT THANH TICH TAP THE VA CA NHAN.docx[ ]22 kB

Về việc tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2016 và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô thông báo số 70/CĐ-ĐHQG ký ngày 23/5/2016 về việc tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2016 và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG.docx[ ]16 kB thong bao ve viec to chuc ngay quoc te thieu nhi.pdf[ ]838 kB

Một số thông tin về thi đua khen thưởng năm 2015 - 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số thông tin về thi đua khen thưởng năm 2015 - 2016. 1. Quyết định số 57/CĐ-ĐHQG ký ngày 04/5/2016 về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Công đoàn ĐHQG-HCM. 2. Hướng dẫn số 62/CĐ-ĐHQG ký ngày 10/5/2016 về việc thực hiện Quy chế thi đua khen thưởng của Công đoàn ĐHQG-HCM....

Về việc báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 64/CĐ-ĐHQG ký ngày 16/5/2016 về việc báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: mau_bao_cao_hoat_dong_ubkt.doc[ ]62 kB ve viec bao cao hoat dong ubkt 6 thang dau nam 2016.pdf[ ]449 kB

Thông báo về việc ký lại Hợp đồng mới và mẫu Hợp đồng mới

Kính gửi quý Thầy, cô và Người góp vốn tham gia Dự án Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM. Ban QLDA 245 xin trân trọng gửi: 1. Thông báo số 46/TB-BQLDA245 ngày 11/05/2016 (chi tiết file đính kèm). 2. Mẫu hợp đồng mới (mẫu đính kèm).   Trân trọng, Tập tin đính kèm: 46-TB-BQLDA 245 thong bao ve viec ky lai HD moi.pdf[ ]83 kB Hop dong ky lai chinh thuc.doc[ ]109 kB

Thông báo về nộp tiền sử dụng đất và ký lại Hợp đồng Dự án 245

Kính gửi quý Thầy, cô và Người góp vốn tham gia Dự án Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM. Ban QLDA 245 xin trân trọng gửi Thông báo số 45/TB-BQLDA245 ngày 10/05/2016 (chi tiết file đính kèm).   Trân trọng,    Tập tin đính kèm: 45-TB-BQLDA245 tb ve nop tien SDD va ky lai HD.pdf[ ]146 kB

Thông báo về việc thu tiền sử dụng đất cho Dự án 245

Kính gửi quý Thầy, cô và Người góp vốn tham gia Dự án Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM. Để kịp đóng tiền sử dụng đất cho Dự án đúng thời gian được gia hạn (23/5/2016), Ban QLDA 245 xin trân trọng thông báo ngày thu tiền sử dụng đất cho Dự án bắt đầu từ 9h00 ngày 11/5/2016 đến ngày 20/5/2016. Mức nộp là 300.000 đồng/m2. Thông tin chi tiết (số tài khoản, địa điểm...) và ngày ký...

Về việc tổ chức lớp "Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 60/CĐ-ĐHQG ký ngày 09/5/2016 về việc tổ chức lớp "Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra". Trân trọng./. Tập tin đính kèm: chuongtrinh_taphuanthanhtra_.docx[ ]33 kB ve viec to chuc lop tap huan nghiep vu thanh tra.pdf[ ]374 kB

Về việc triển khai nghị quyết 6b/NQ-TLĐ

  Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Kế hoạch số: 3b/CĐ-ĐHQG ký ngày 12/01/2016 về việc triển khai nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn". Trân trọng./.   Tập tin đính kèm: ke hoach trien khai nghi quyet 6b.pdf[ ]1329...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.