Về việc tổ chức bình chọn, tuyên dương "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp cơ sở - năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn 101/CĐ-ĐHQG ký ngày 30/6/2016 về việc tổ chức bình chọn, tuyên dương "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp cơ sở - năm 2016. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: qd cong nhan cac cdcs dat vung manh xuat sac va vung manh.pdf[ ]858 kB to chuc binh chon tuyen duong nguoi can bo...

Về việc kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch 100/CĐ-ĐHQG ký ngày 27/6/2016 về việc kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Trân trọng./.       Tập tin đính kèm: ve viec ky niem 87 nam ngay thanh lap cong doan viet nam.pdf[ ]1576 kB

Thông báo về hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2016 và ngày Hội kéo co CBVC-LĐ Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.   Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô một số nội dung sau: 1. Thông báo số: 93/CĐ-ĐHQG-HCM ký ngày 24/6/2016 về ngày Hội kéo co CBVC-LĐ Thành phố Hồ Chí Minh, 2. Thông báo số: 94/CĐ-ĐHQG-HCM ký ngày 24/6/2016 về hội nghị biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2016.   Trân trọng./. Tập tin đính kèm: ke hoach...

Kế hoạch Hội thi "Tự hào 40 năm - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch số: 87/CĐ-ĐHQG ngày 21/6/2016 về Hội thi "Tự hào 40 năm - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu". Trân trọng./. Tập tin đính kèm: Cau_hoi_Hoi_thi_40_nam_TPHCM.doc[ ]68 kB ke hoach hoi thi tu hao 40 nam thanh pho mang ten bac ho kinh yeu.pdf[ ]1509 kB

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Kế hoạch số: 81/CĐ-ĐHQG ngày 06/6/2016 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: mau danh tham gia ngay gia dinh viet nam.docx[ ]20 kB ve viec to chuc cac hoat dong ky niem 15 nam ngay gia dinh viet nam.pdf[ ]1917 kB

Về việc xét trao "Giải thưởng 28/7" năm 2016 và vận động hỗ trợ CBVC-LĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau: 1. Hướng dẫn số: 73/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/6/2016 về việc xét trao "Giải thưởng 28/7" năm 2016; 2. Công văn số: 74/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/6/2016 về việc vận động hỗ trợ CBVC-LĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai./. Tập tin đính kèm: ve viec van dong ho tro cb vung thiet hai...

Đề cương báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và mẫu tóm tắt thành tích tập thể và cá nhân

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô đề cương báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và mẫu tóm tắt thành tích tập thể và cá nhân. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: De cuong Báo cao Tong ket nam hoc 2015 2016 (1).doc[ ]128 kB MAU TOM TAT THANH TICH TAP THE VA CA NHAN.docx[ ]22 kB

Về việc tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2016 và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô thông báo số 70/CĐ-ĐHQG ký ngày 23/5/2016 về việc tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2016 và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG.docx[ ]16 kB thong bao ve viec to chuc ngay quoc te thieu nhi.pdf[ ]838 kB

Một số thông tin về thi đua khen thưởng năm 2015 - 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số thông tin về thi đua khen thưởng năm 2015 - 2016. 1. Quyết định số 57/CĐ-ĐHQG ký ngày 04/5/2016 về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Công đoàn ĐHQG-HCM. 2. Hướng dẫn số 62/CĐ-ĐHQG ký ngày 10/5/2016 về việc thực hiện Quy chế thi đua khen thưởng của Công đoàn ĐHQG-HCM....

Về việc báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 64/CĐ-ĐHQG ký ngày 16/5/2016 về việc báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: mau_bao_cao_hoat_dong_ubkt.doc[ ]62 kB ve viec bao cao hoat dong ubkt 6 thang dau nam 2016.pdf[ ]449 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.