Về Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy,Cô Thông báo số 136/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/9/2016 về Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: 1 KE HOACH Hoi thao 20 11 2016.pdf[ ]579 kB 2 DIEU LE Hoi thao 20 11 2016.pdf[ ]862 kB 2 mau dang ky MON BONG BAN 2016.doc[ ]45 kB 2 mau dang ky MON BONG...

Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 135/CĐ-ĐHQG ký ngày 23/9/2016 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: ve viec to chuc hoi nghi can bo cong chuc vien chuc tai don vi.pdf[ ]3683 kB

Về việc hướng dẫn thủ tục cấp dấu công đoàn, Quyết định ban hành quy định về sử dụng và quản lý con dấu

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô một số nội dung sau: 1. Công văn số 130/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/9/2016 về việc hướng dẫn thủ tục cấp dấu công đoàn 2. Quyết định số 131/QĐ-CĐĐHQG ký ngày 15/9/2016 về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu trong công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí...

Về việc gửi bộ đề thi Tìm hiểu pháp luật lao động - Năm 2016 của LĐLĐ TP

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 128/CĐ-ĐHQG ký ngày 14/9/2016 về việc gửi bộ đề thi Tìm hiểu pháp luật lao động - Năm 2016 của LĐLĐ TP. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: BO DE THI TIM HIEU PHAP LUAT LAO DONG NAM 2016.docx[ ]35 kB ve viec gui bo de thi tim hieu phap luat lao dong nam 2016.pdf[ ]385 kB

Về việc triển khai Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động - Năm 2016 của LĐLĐ TP

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 127/CĐ-ĐHQG ký ngày 08/9/2016 về việc triển khai Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động - Năm 2016 của LĐLĐ TP. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: 20 cau hoi kien thuc va 30 tinh huong.pdf[ ]4032 kB 65 cau hoi Trac nghiem.pdf[ ]9375 kB mau bai du thi tim hieu phap luat lao dong nam 2016.doc[ ]48...

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" 04 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 126/CĐ-ĐHQG ký ngày 07/9/2016 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" 04 tháng 10 năm 2016. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: to chuc cac hoat dong huong ung ngay toan dan phong chay chua chay.pdf[ ]525 kB

Về việc tổ chức dâng hoa kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 116/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/8/2016 về việc tổ chức dâng hoa kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: ve viec to chuc dang hoa ky niem 128 nam ngay sinh chu tich ton duc thang.pdf[ ]411 kB

Về việc chiêu sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư cho cán bộ Công đoàn và lớp lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn giai đoạn 2010-2020

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 115/CĐ-ĐHQG ký ngày 09/8/2016 về việc chiêu sinh lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư cho cán bộ Công đoàn và lớp lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn giai đoạn 2010-2020. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: thong bao 138.TB-TCD cua truong trung cap cong doan.pdf[ ]542 kB thong...

Thông tin về nộp tiền thuế sử dụng đất năm 2016

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia Dự án các thông tin về nộp tiền thuế sử dụng đất năm 2016 như sau: Tổng số tiền sử dụng đất đã thu tính đến đầu giờ chiều ngày 23/5/2016 (thời điểm nộp tiền thuế sử dụng đất) là27.881.176.900đ (Hai mươi bảy tỷ tám trăm tám mươi một triệu một...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.