Hướng dẫn xây dựng Dự toán tài chính Công đoàn cơ sở năm 2017

Văn phòng​ xin thông báo công văn số 176/CĐ-ĐHQG về việc hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2017 (nội dung chi tiết theo file đính kèm)   Thời gian nộp hồ sơ báo cáo dự toán 2017 về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước 22/11/2016.   Trân trọng./.   Lưu ý năm nay có nhiều điểm khác so với năm 2016 là:  "giảm 10% chi hành chính và 10% chi phong trào tại các...

Thông báo về việc xét tham gia chương trình "Mái ấm đoàn viên"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 168/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/11/2016 về việc Xét tham gia chương trình "Mái ấm đoàn viên". Trân trọng./. Tập tin đính kèm: CV XET THAM CHUONG TRINH MAI AM DOAN VIEN.pdf[ ]1026 kB

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công ty Cổ phần FPT

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin thông báo quý Thầy/Cô nội dung triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Công ty Cổ phần FPT. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: CV 160.pdf[ ]1077 kB

Đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 155/CĐ-ĐHQG ký ngày 18/10/2016 về việc phát động đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung.    Thời gian nhận đóng góp của các đơn vị đợt 1:  trước ngày 31/10/2016 tại Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM.   Trân trọng./. Tập tin đính kèm: DONG...

Thông báo đề nghị hồ sơ Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi các biểu mẫu để làm đề nghị hồ sơ Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động VN. Thời gian gửi Hồ sơ về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM đến trước 18/01/2017 Trân trọng./. Tập tin đính kèm: 1 BaoCao THANH TICH KH-CN va CONG DOAN nam 200... (1).doc[ ]40 kB 2 MAU GIAY CHUNG NHAN SANG...

Kết quả Hội thi "Tìm hiểu pháp luật lao động - năm 2016"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô kết quả Hội thi "Tìm hiểu pháp luật lao động - năm 2016" . Trân trọng./. Tập tin đính kèm: KẾT QUẢ HỘI THI.docx[ ]18 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.