Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2017

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo kế hoạch số 183/CĐ-ĐHQG về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2017 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: KE HOACH TO CHUC CHAM LO TET NGUYEN DAN 2017.pdf[ ]936 kB

Nghị quyết Hội nghị ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ 15

  Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo Nghị quyết số 171/CĐ-ĐHQG vềHội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM  lần thứ 15 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,   Tập tin đính kèm: NGHI QUYET BAN CHAP HANH CD DHQG LAN THU 15.pdf[ ]756 kB

Báo cáo Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ 15

  Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo Công văn số 170/CĐ-ĐHQG về báo cáo Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ 15 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,   Tập tin đính kèm: BAO CAO HOI NGHI BCH CD DHQG LAN THU 15.pdf[ ]9477 kB

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Công đoàn ĐHQG-HCM năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng năm học 2016 - 2017

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo công văn số 186/CĐ-ĐHQG về kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Công đoàn ĐHQG-HCM năm học 2015 -2016 và triển khai phương hướng năm học 2016 - 2017(Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: KE HOACH TONG KET HĐCĐ ĐHQG-HCM NH 2015-2016.pdf[ ]734 kB

Hướng dẫn xây dựng Dự toán tài chính Công đoàn cơ sở năm 2017

Văn phòng​ xin thông báo công văn số 176/CĐ-ĐHQG về việc hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2017 (nội dung chi tiết theo file đính kèm)   Thời gian nộp hồ sơ báo cáo dự toán 2017 về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước 22/11/2016.   Trân trọng./.   Lưu ý năm nay có nhiều điểm khác so với năm 2016 là:  "giảm 10% chi hành chính và 10% chi phong trào tại các...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.