Về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 21/CĐ-ĐHQG ký ngày 27/3/2017 về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng. Tập tin đính kèm: Huong dan to chuc dai hoi cong doan cac cap tien toi DH Cong doan DHQG-HCM.pdf[ ]274...

Về việc tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 15/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/3/2017 về việc tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2017 (có đính kèm Kế hoạch 148/CĐ-ĐHQG ngày 27/9/2013)....

Thông báo về tổ chức ĐHCĐ, hội nghị CĐ tại các đơn vị

Văn Công đoàn phòng​ xin công văn số 12/CĐ-ĐHQG về việc   thông báo tổ chức đại hội công đoàn hoặc hội nghị công đoàn tại các đơn vị (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC ĐHCĐ, HỘI NGHỊ CĐ.pdf[ ]905 kB

Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn

Văn Công đoàn phòng​ xin Kế hoạch số 11/CĐ-ĐHQG về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn(Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: DS DOI THE DOAN VIEN CONG DOAN.xls[ ]27 kB KE HOACH DOI THE DOAN VIEN CONG DOAN.pdf[ ]2253 kB Đơn xin đổi thẻ DV.doc[ ]35 kB

Hướng dẫn chi phí tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

Văn Công đoàn phòng​ xin Hướng dẫn số 10/CĐ-ĐHQG về việc hướng dẫn chi phí tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: HƯỚNG DẪN CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐH CĐ.pdf[ ]1803 kB

Đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tinh Bình Định

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo số 189/CĐ-ĐHQG về đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt  (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: Đóng góp ủng hộ lũ lụt.pdf[ ]489 kB

Hướng dẫn kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2017

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo hướng dẫn số 185/CĐ-ĐHQG về hướng dẫn kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2017 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: HƯỚNG DẪN KINH PHÍ CHĂM LO TÊT NGUYÊN ĐÁN 2017.pdf[ ]941 kB

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2017

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo kế hoạch số 183/CĐ-ĐHQG về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2017 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: KE HOACH TO CHUC CHAM LO TET NGUYEN DAN 2017.pdf[ ]936 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.