Hướng dẫn chi phí tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

Văn Công đoàn phòng​ xin Hướng dẫn số 10/CĐ-ĐHQG về việc hướng dẫn chi phí tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: HƯỚNG DẪN CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐH CĐ.pdf[ ]1803 kB

Đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tinh Bình Định

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo số 189/CĐ-ĐHQG về đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt  (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: Đóng góp ủng hộ lũ lụt.pdf[ ]489 kB

Hướng dẫn kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2017

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo hướng dẫn số 185/CĐ-ĐHQG về hướng dẫn kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2017 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: HƯỚNG DẪN KINH PHÍ CHĂM LO TÊT NGUYÊN ĐÁN 2017.pdf[ ]941 kB

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2017

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo kế hoạch số 183/CĐ-ĐHQG về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2017 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: KE HOACH TO CHUC CHAM LO TET NGUYEN DAN 2017.pdf[ ]936 kB

Nghị quyết Hội nghị ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ 15

  Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo Nghị quyết số 171/CĐ-ĐHQG vềHội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM  lần thứ 15 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,   Tập tin đính kèm: NGHI QUYET BAN CHAP HANH CD DHQG LAN THU 15.pdf[ ]756 kB

Báo cáo Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ 15

  Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo Công văn số 170/CĐ-ĐHQG về báo cáo Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ 15 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,   Tập tin đính kèm: BAO CAO HOI NGHI BCH CD DHQG LAN THU 15.pdf[ ]9477 kB

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Công đoàn ĐHQG-HCM năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng năm học 2016 - 2017

Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo công văn số 186/CĐ-ĐHQG về kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Công đoàn ĐHQG-HCM năm học 2015 -2016 và triển khai phương hướng năm học 2016 - 2017(Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: KE HOACH TONG KET HĐCĐ ĐHQG-HCM NH 2015-2016.pdf[ ]734 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.