Báo cáo công tác tháng 5/2017 của Ban QLDA 245

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia dự án thông tin về Báo cáo công việc tháng 5/2017 của Dự án 245 Trân trọng, Tập tin đính kèm: 17-BQLDA 245 bao cao cong tac thang 5.pdf[ ]1696 kB

Một số nội dung trọng tâm tháng 6

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô một số nội dung sau: 1. Hướng dẫn số 44/CĐ-ĐHQG ký ngày 05/6/2017 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); 2. Công văn số 45/CĐ-ĐHQG ký ngày 05/6/2017 về việc tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"; 3. Công...

Về việc xét trao “Giải thưởng 28/7” năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 41/CĐ-ĐHQG ký ngày 23/5/2017 về việc xét trao “Giải thưởng 28/7” năm 2017. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: CONG VAN XET GIAI THUONG 28.7.pdf[ ]251 kB MAU BAO CAO TOM TAT THANH TICH.docx[ ]22 kB

Về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 40/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/5/2017 về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG NGUYEN DUC CANH.docx[ ]15 kB THONG BAO VE TO CHUC HOAT DONG NGAY QT TN 1-6-2017.pdf[ ]317 kB

Báo cáo các công việc đã thực hiện của Dự án 245 cuộc họp ngày 7/5/2017

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia dự án thông tin về Báo cáo các công việc đã thực hiện của Dự án 245 cuộc họp ngày 7/5/2017 (Chi tiết công văn đính kèm) 1. Biên bản cuộc họp ngày 7/5/2017 2. Danh sách các thành viên tham gia cuộc họp ngày 7/5/2017 3. Báo cáo các công việc đã thực hiện của Dự...

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 39/CĐ-ĐHQG ký ngày 11/5/2017 về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn". Trân trọng./. Tập tin đính kèm: CV nh_c nh_ t_ng KNC - Vì s_ nghi_p xây d_ng t_ ch_c CÐ - nam 2017.pdf[ ]223 kB HD TANG KY NIEM CHUONG VI SU NGHIEP TO CHUC CONG DOAN.pdf[ ]269...

Về việc tập huấn các công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 34/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/4/2017 về việc tập huấn các công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: thong bao tap huan ve to chuc dai hoi.pdf[ ]225 kB

Thông báo kết quả Hội thi "An toàn vệ sinh giỏi năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo kết quả Hội thi "An toàn vệ sinh giỏi năm 2017" . Trân trọng./. Tập tin đính kèm: KẾT QUẢ HỘI THI.doc[ ]52 kB

Thông báo về việc ký Hợp đồng hợp tác góp vốn không đứng tên chính chủ

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia Dự án thông tin về việc ký Hợp đồng hợp tác góp vốn không đứng tên chính chủ (Chi tiết công văn đính kèm) Trân trọng Tập tin đính kèm: 12-TB-BQLDA 245 ngay 10-4-2017 tb ky HD voi NGV ko chinh chu.pdf[ ]252 kB

Về việc triển khai Hội thi An toàn - Vệ sinh giỏi năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 23/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/4/2017 về việc triển khai Hội thi An toàn - Vệ sinh giỏi năm 2017. Trân trọng. Tập tin đính kèm: CAU HOI TRAC NGHIEM ĐÃ CHỈNH SỬA NGÀY 11 - 4- 2017doc.doc[ ]130 kB cv an toan ve sinh gioi nam 2017.pdf[ ]239 kB mau bai du thi an toan ve sinh gioi nam...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.