Báo cáo các công việc đã thực hiện của Dự án 245 cuộc họp ngày 7/5/2017

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia dự án thông tin về Báo cáo các công việc đã thực hiện của Dự án 245 cuộc họp ngày 7/5/2017 (Chi tiết công văn đính kèm) 1. Biên bản cuộc họp ngày 7/5/2017 2. Danh sách các thành viên tham gia cuộc họp ngày 7/5/2017 3. Báo cáo các công việc đã thực hiện của Dự...

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 39/CĐ-ĐHQG ký ngày 11/5/2017 về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn". Trân trọng./. Tập tin đính kèm: CV nh_c nh_ t_ng KNC - Vì s_ nghi_p xây d_ng t_ ch_c CÐ - nam 2017.pdf[ ]223 kB HD TANG KY NIEM CHUONG VI SU NGHIEP TO CHUC CONG DOAN.pdf[ ]269...

Về việc tập huấn các công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 34/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/4/2017 về việc tập huấn các công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: thong bao tap huan ve to chuc dai hoi.pdf[ ]225 kB

Thông báo kết quả Hội thi "An toàn vệ sinh giỏi năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo kết quả Hội thi "An toàn vệ sinh giỏi năm 2017" . Trân trọng./. Tập tin đính kèm: KẾT QUẢ HỘI THI.doc[ ]52 kB

Thông báo về việc ký Hợp đồng hợp tác góp vốn không đứng tên chính chủ

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia Dự án thông tin về việc ký Hợp đồng hợp tác góp vốn không đứng tên chính chủ (Chi tiết công văn đính kèm) Trân trọng Tập tin đính kèm: 12-TB-BQLDA 245 ngay 10-4-2017 tb ky HD voi NGV ko chinh chu.pdf[ ]252 kB

Về việc triển khai Hội thi An toàn - Vệ sinh giỏi năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 23/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/4/2017 về việc triển khai Hội thi An toàn - Vệ sinh giỏi năm 2017. Trân trọng. Tập tin đính kèm: CAU HOI TRAC NGHIEM ĐÃ CHỈNH SỬA NGÀY 11 - 4- 2017doc.doc[ ]130 kB cv an toan ve sinh gioi nam 2017.pdf[ ]239 kB mau bai du thi an toan ve sinh gioi nam...

Về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 21/CĐ-ĐHQG ký ngày 27/3/2017 về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng. Tập tin đính kèm: Huong dan to chuc dai hoi cong doan cac cap tien toi DH Cong doan DHQG-HCM.pdf[ ]274...

Về việc tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 15/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/3/2017 về việc tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2017 (có đính kèm Kế hoạch 148/CĐ-ĐHQG ngày 27/9/2013)....

Thông báo về tổ chức ĐHCĐ, hội nghị CĐ tại các đơn vị

Văn Công đoàn phòng​ xin công văn số 12/CĐ-ĐHQG về việc   thông báo tổ chức đại hội công đoàn hoặc hội nghị công đoàn tại các đơn vị (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC ĐHCĐ, HỘI NGHỊ CĐ.pdf[ ]905 kB

Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn

Văn Công đoàn phòng​ xin Kế hoạch số 11/CĐ-ĐHQG về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn(Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: DS DOI THE DOAN VIEN CONG DOAN.xls[ ]27 kB KE HOACH DOI THE DOAN VIEN CONG DOAN.pdf[ ]2253 kB Đơn xin đổi thẻ DV.doc[ ]35 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.