Thông báo 15/04/2014

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:1. Công văn số 52/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/4/2014 về việc tổ chức Hội nghị thường niên cán bộ công đoàn các ĐHQG và Đại học vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014 (xem file đính kèm). 2. Hiện nay, Công đoàn ĐHQG-HCM mới...

Bảng thống kê các hoạt động CĐ ĐHQG đã triển khai từ ngày 04/4-11/4/​2014 và thông báo nhận Điều lệ Công đoàn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCMVăn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:1. Bảng thống kê các hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM đã triển khai từ ngày 04/4 đến ngày 11/4/2014 (xem file đính kèm).2. Hiện nay, đã có Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014; Đề nghị các đơn vị liên hệ...

Thông báo lịch chính thức tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Khiếu nại

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCMVăn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô lịch chính thức tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật trong ĐHQG-HCM; trao đổi và giải đáp thắc mắc, tình huống cụ thể có liên quan đến Bộ luật Lao động, Luật Viên chức và Luật Khiếu nại.Thời gian: 8 giờ 00, ngày 18/4/2014 (thứ Sáu) Địa...

Thông báo 8/04/2014

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin gửi đến Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau: I. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013-2014, Công đoàn ĐHQG-HCM phối hợp với Ban Thanh tra Pháp chế tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật trong ĐHQG-HCM; trao đổi và giải đáp thắc mắc, tình huống...

Công văn

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau: 1. Công văn số 45/CĐ-ĐHQG ký ngày 04/4/2014 về việc đề nghị các CĐCS hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi giao lưu giữa CBCĐ từ ĐHQG Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng (xem file đính kèm). 2. Công văn số 46/CĐ-ĐHQG ký ngày 04/4/2014 về Thư...

Thống kê các hoạt động CĐ ĐHQG-HCM đã triển khai xuống CĐCS

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, để các CĐCS thuận tiện theo dõi các hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM đã triển khai xuống các CĐCS và không bị chậm trễ trong việc nộp báo cáo về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM; vào thứ 6 hàng tuần Văn phòng Công đoàn sẽ gửi xuống các đơn vị bảng thống kê các hoạt động Công...

Mẫu báo cáo Ban nữ công

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:   1. Công đoàn ĐHQG-HCM vừa nhận công văn số 65/LĐLĐ-NC ngày 28/3/2014 của Liên đoàn Lao động TP.HCM về việc thống kê số liệu cán bộ nữ công và Ban Nữ công; đề nghị các đơn vị thống kê số liệu theo mẫu và gửi về Văn phòng...

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:   1. Công văn số 38/CĐ-ĐHQG ký ngày 27/3/2014 về việc đề nghị sưu tầm hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam; 2. Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM quý I/2014 và phương hướng hoạt động...

Hướng dẫn báo cáo

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau: 1. Công văn số 34/CĐ-ĐHQG ký ngày 27/3/2014 về việc hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ Quản lý Giáo dục (xem file đính kèm). 2. Mẫu báo cáo số liệu để phục vụ cho Chương trình nâng...

Thông báo dự buổi nói chuyện chuyên đề về Bộ Luật Lao động, Luật Viên chức và Luật Khiếu nại

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Thừa lệnh Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, Văn phòng Công đoàn xin thông báo như sau: Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013, Công đoàn ĐHQG-HCM phối hợp với Ban Thanh tra Pháp chế tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về Bộ Luật Lao động, Luật Viên chức và Luật Khiếu nại do 02 báo cáo viên: Thẩm phán Trần Thị Thanh Mai...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.