Về việc tổ chức buổi lễ kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Kính gửi: Ban Nữ công các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 53/CĐ-ĐHQG ký ngày 19/6/2017 về việc tổ chức buổi lễ kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Trân trọng./.  Tập tin đính kèm: thong bao ngay gia dinh viet nam.pdf[ ]211 kB

Tuyên truyền phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch số 52/CĐ-ĐHQG ký ngày 13/6/2017 về việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch thành phố...

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 50/CĐ-ĐHQG ký ngày 13/6/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: HD-Tuyen truyen v_ phòng ch_ng tham nhung.pdf[ ]262 kB

Về việc tham gia Cuộc thi viết "Gương trọn nghĩa vẹn tình, cùng thương binh vượt khó"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 48/CĐ-ĐHQG ký ngày 12/6/2017 về việc tham gia Cuộc thi viết "Gương trọn nghĩa vẹn tình, cùng thương binh vượt khó". Trân trọng./. Tập tin đính kèm: guong tron nghia ven tinh cung thuong binh vuot kho.pdf[ ]221 kB thong bao phat hanh cuoc thi guong tron nghia ven tinh cung thuong binh vuot...

Báo cáo công tác tháng 5/2017 của Ban QLDA 245

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia dự án thông tin về Báo cáo công việc tháng 5/2017 của Dự án 245 Trân trọng, Tập tin đính kèm: 17-BQLDA 245 bao cao cong tac thang 5.pdf[ ]1696 kB

Một số nội dung trọng tâm tháng 6

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô một số nội dung sau: 1. Hướng dẫn số 44/CĐ-ĐHQG ký ngày 05/6/2017 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); 2. Công văn số 45/CĐ-ĐHQG ký ngày 05/6/2017 về việc tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"; 3. Công...

Về việc xét trao “Giải thưởng 28/7” năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 41/CĐ-ĐHQG ký ngày 23/5/2017 về việc xét trao “Giải thưởng 28/7” năm 2017. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: CONG VAN XET GIAI THUONG 28.7.pdf[ ]251 kB MAU BAO CAO TOM TAT THANH TICH.docx[ ]22 kB

Về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 40/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/5/2017 về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG NGUYEN DUC CANH.docx[ ]15 kB THONG BAO VE TO CHUC HOAT DONG NGAY QT TN 1-6-2017.pdf[ ]317 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.