Hướng dẫn biểu dương học tập bác và người tốt việc tốt năm 2018

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Hướng đẫn số 52/CĐ-ĐHQG ký ngày 19/3/2018 về việc tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2018 . Trân trọng./. Tập tin đính kèm: DS de nghi tuyen duong hoc tap...

Tham gia ngày chạy OLympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Thông báo số 51/CĐ-ĐHQG ký ngày 19/3/2018 về việc tham gia ngày chạy OLympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: cv ve viec tham gia ngay chay Olympcic.pdf[ ]214 kB

Báo cáo tình hình thực hiện dự án 245

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) về Báo cáo tình hình thực hiện Dự án 245 (file đính kèm). Trân trọng Tập tin đính kèm: Bao cao tinh hinh Du an 01-02-2018.pdf[ ]437 kB

Thông báo (lần 2) về việc bốc thăm lô nền và ký lại Hợp đồng mới

Ban QLDA 245 đã có thông báo số 209/TB-BQLDA 245 ngày 13/11/2017 thông báo về việc bốc thăm lô nền và ký lại Hợp đồng mới, tuy nhiên vẫn còn quý Thầy, Cô và Người góp vốn chưa tiến hành bốc thăm lô nền và ký lại Hợp đồng mới. Tập tin đính kèm: 325-BQLDA thong bao boc tham va ky lai HD lan 2.pdf[ ]171 kB

Thông báo bốc thăm lô nền và ký lại HĐ mới

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) về việc bốc thăm lô nền và ký lại hợp đồng mới. Trân trọng, Tập tin đính kèm: 209-TB-BQLDA 245 boc tham va ky lai HD moi.pdf[ ]164 kB

Về việc xin chủ trương phối hợp liên danh HFIC-Thuận Việt-CIENCO6

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) Về việc xin chủ trương phối hợp liên danh HFIC-Thuận Việt-CIENCO6 (file đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: 26-BQLDA bao cao ve xin chu truong lien danh.pdf[ ]1796 kB

Về việc tuyên truyền thực hiện ngày pháp luật năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch số 86/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/9/2017 về việc tuyên truyền thực hiện ngày pháp luật năm 2017. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: KH huong ung ngay phap luat VN 2017.pdf[ ]249 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.