Về việc đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 79/CĐ-ĐHQG ký ngày 18/9/2017 về việc đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 10. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: ve viec dong gop ung ho dong bao bi anh huong cua con bao so 10.pdf[ ]411 kB

Về việc kêu gọi quyên góp ủng hộ CBVC-LĐ các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ và nhắn tin bình chọn “Ấn tượng VTV 2017"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 74/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/8/2017 về việc kêu gọi quyên góp ủng hộ CBVC-LĐ các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ và Công văn số 75/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/8/2017 về việc nhắn tin bình chọn “Ấn tượng VTV 2017”. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: CV nhán tin bình...

Về việc hỗ trợ chương trình "Vòng tay yêu thương" lần 8 năm 2017.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 70/CĐ-ĐHQG ký ngày 09/8/2017 về việc hỗ trợ chương trình "Vòng tay yêu thương" lần 8 năm 2017. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: chuong trinh vong tay yeu thuong.pdf[ ]829 kB cv ve viec ho tro chuong trinh vong tay yeu thuong lan 8 nam 2017.pdf[ ]463 kB

Về việc triển khai cuộc thi viết "Tấm gương Nhà giáo Việt Nam" năm 2017

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 69/CĐ-ĐHQG ký ngày 08/8/2017 về việc triển khai cuộc thi viết "Tấm gương Nhà giáo Việt Nam" năm 2017. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: cv ve viec to chuc cuoc thi tam guong nha giao viet nam.pdf[ ]1942 kB

Thông báo tình hình triển khai dự án 6 tháng đầu năm 2017

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia dự án thông tin về tình hình triển khai Dự án 6 tháng đầu năm 2017 (file đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: 20-BQLDA 245 tb tinh hinh DA .pdf[ ]1663 kB

Về việc tổ chức buổi lễ kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Kính gửi: Ban Nữ công các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 53/CĐ-ĐHQG ký ngày 19/6/2017 về việc tổ chức buổi lễ kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Trân trọng./.  Tập tin đính kèm: thong bao ngay gia dinh viet nam.pdf[ ]211 kB

Tuyên truyền phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Kế hoạch số 52/CĐ-ĐHQG ký ngày 13/6/2017 về việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch thành phố...

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 50/CĐ-ĐHQG ký ngày 13/6/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trân trọng./. Tập tin đính kèm: HD-Tuyen truyen v_ phòng ch_ng tham nhung.pdf[ ]262 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.