Văn bản
Trang chính Tìm kiếm Đăng tập tin Trở về
Danh mục: Quy Chế - Quy định
Page 1 of 2
Sắp xếp: Mặc định | Tên | Ngày | Lượt xem | [Giảm dần]
Tên tập tin Ngày ban hành Ngày đăng Kích cỡ Tải về
Quyết định cử Cán bộ Công đoàn tham gia công tác Ban Tài chính - Đời sống xã hội 06/02/2013 31-03-2014 101.64 KB Download
Quyết định cử Cán bộ Công đoàn tham gia công tác Ban Chuyên môn - Đối ngoại 06/02/2013 31-03-2014 279.84 KB Download
Quyết định cử Cán bộ Công đoàn tham gia công tác Tổ chức - CSPL 06/02/2013 31-03-2014 125.62 KB Download
Quyết định cử Cán bộ Công đoàn tham gia công tác Ban Nữ công 06/02/2013 31-03-2014 97.81 KB Download
Quyết định công nhận Ủy Ban kiểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM 10/01/2013 31-03-2014 71 KB Download
Quyết định công nhận bổ sung Ủy viên UBKT, chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM 02/04/2014 04-04-2014 451.99 KB Download
Quyết định công nhận bổ sung Ban Chấp hành, Ủy viên BTV Công đoàn ĐHQG-HCM 02/04/2014 04-04-2014 463.64 KB Download
Quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM 10/01/2013 31-03-2014 84.6 KB Download
Quyết định Ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ của văn phòng và các Ban chuyên đề CĐ ĐHQG-HCM 05/04/2013 31-03-2014 99.53 KB Download
Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM 05/04/2013 31-03-2014 84.12 KB Download

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.