Thông báo về việc ký lại Hợp đồng mới và mẫu Hợp đồng mới

Kính gửi quý Thầy, cô và Người góp vốn tham gia Dự án Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM.

Ban QLDA 245 xin trân trọng gửi:

1. Thông báo số 46/TB-BQLDA245 ngày 11/05/2016 (chi tiết file đính kèm).

2. Mẫu hợp đồng mới (mẫu đính kèm).

 

Trân trọng,

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.