Thông báo Mời họp Người góp vốn Dự án 245

Kính gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển thông báo của của Ban Quản lý Dự án 245 về việc Mời quý Thầy, cô và bà con góp vốn tham gia họp.

Chi tiết quý Thầy Cô xem thư mời đính kèm.

 

Trân trọng,

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin này (14-4-2016 Thong bao ve hop nguoi gop von .pdf)14-4-2016 Thong bao ve hop nguoi gop von .pdf[ ]68 kB

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.