Thông báo số 32/TB-BQLDA của Ban Quản lý Dự án 245

THÔNG BÁO Ban QLDA ĐTXD Khu nhà ở CB, GV ĐHQG-HCM trân trọng thông báo đến quý Thầy, cô và bà con góp vốn kế hoạch bốc thăm lô nền, ký lại Hợp đồng mới và thời gian đóng tiền đợt 01. 1.     Bốc thăm lô nền: -       Thời gian: từ ngày 11/4/2016 đến ngày 15/4/2016 ·        Buổi sáng    :...

Thông báo danh sách thành viên Ban giám sát dự án 245

Căn cứ vào danh sách chủ Hợp đồng được lưu trữ tại Văn phòng Ban QLDA 245; Căn cứ vào tỷ lệ người góp vốn trong ĐHQG-HCM và ngoài ĐHQG-HCM với tỷ lệ 52% là người trong ĐHQG-HCM và 48% là người ngoài ĐHQG-HCM; Căn cứ vào các phiếu thông tin tình trạng chủ Hợp đồng đã gửi cho Văn phòng Ban QLDA 245; Căn cứ vào số phiếu bình chọn của những người tham gia cuộc họp ngày 21/3/2016 tại Phòng...

Thư mời họp

THƯ MỜI HỌP Căn cứ vào phiếu đăng ký tham gia vào các Ban do quý Ông/bà gửi cho Văn phòng Ban QLDA 245 đến ngày 15/3/2016 Ban QLDA 245 trân trọng kính mời: 1.            Phạm Ngọc Hoàng 2.            Cù Thành Sơn 3.            Nguyễn Thị Hiền Lương 4.            Nguyễn...

Hợp đồng dự thảo ký lại với NGV; Kế hoạch thu-chi căn cứ theo tiến độ thực hiện Dự án; Biên bản tổng hợp ý kiến ngươi góp vốn; Dự kiến Kế hoạch thực hiện Dự án 245

Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin sau: 1. Hợp đồng dự thảo ký lại với NGV. 2. Kế hoạch thu-chi căn cứ theo tiến độ thực hiện Dự án.   3. Biển bản tổng hợp ý kiến người góp vốn. 4. Dự kiến Kế hoạch thực hiện Dự án 245.   (Chi tiết file đính kèm) Trân trọng,   Tập tin đính kèm: 09-3-2016 HD ky...

Phiếu thông tin về tình trạng chủ HĐ; Phiếu đăng ký không tiếp tục tham gia Dự án; Phiếu đăng ký tham gia vào các Ban

  Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin sau: 1. Phiếu thông tin về tình trạng chủ HĐ 2. Phiếu đăng ký không tiếp tục tham gia Dự án 3. Phiếu đăng ký tham gia vào các Ban (Chi tiết file đính kèm)   Trân trọng   Tập tin đính kèm: Phieu dang ky khong tham gia Du an.doc[ ]61 kB Phieu dang ky tham gia vao cac Ban.doc[ ]63...

Báo cáo tổng hợp, nhu cầu kinh phí, tình hình thu chi, dự thảo Hợp đồng dự án 245

Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin sau: 1. Tóm tắt kế hoạch dự án 245 2. Báo cáo tổng hợp tình hình dự án 245 3. Báo cáo nhu cẩu kinh phí thực hiện dự án 245 4, Tổng hợp tình hình thu chi qua các giai đoạn. 5. Dự thảo hợp đồng ký lại với Người góp vốn Dự án 245. (Chi tiết file đính kèm)   Trân trọng   Tập...

Thông tin về kinh phí và tổng hợp tình hình thu chi Dự án 245

Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin về Dự án 245 như sau: 1. Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Dự án. 2. Tổng hợp tình hình thu chi Dự án quá các giai đoạn (từ 2001 đến 31/12/2015). (Chi tiết file đính kèm)   Trân trọng,   Tập tin đính kèm: Bao cao nhu cau kinh phi thuc hien Du an.pdf[ ]451 kB Tong hop tinh hinh thu chi qua...

Thông báo Họp người góp vốn Dự án 245

Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo số 11/TB-BQLDA 245 ngày 01/02/2016 về việc họp người góp vốn vào Dự án.  Ngày họp: 04 ngày 18,19,20,21/02/2016 Thời gian họp: 08g00 đến 11g30 Địa điểm: Hội trường Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM Người góp vốn tham dự cuộc họp chia làm...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.