Phiếu thông tin về tình trạng chủ HĐ; Phiếu đăng ký không tiếp tục tham gia Dự án; Phiếu đăng ký tham gia vào các Ban

  Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin sau: 1. Phiếu thông tin về tình trạng chủ HĐ 2. Phiếu đăng ký không tiếp tục tham gia Dự án 3. Phiếu đăng ký tham gia vào các Ban (Chi tiết file đính kèm)   Trân trọng   Tập tin đính kèm: Phieu dang ky khong tham gia Du an.doc[ ]61 kB Phieu dang ky tham gia vao cac Ban.doc[ ]63...

Báo cáo tổng hợp, nhu cầu kinh phí, tình hình thu chi, dự thảo Hợp đồng dự án 245

Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin sau: 1. Tóm tắt kế hoạch dự án 245 2. Báo cáo tổng hợp tình hình dự án 245 3. Báo cáo nhu cẩu kinh phí thực hiện dự án 245 4, Tổng hợp tình hình thu chi qua các giai đoạn. 5. Dự thảo hợp đồng ký lại với Người góp vốn Dự án 245. (Chi tiết file đính kèm)   Trân trọng   Tập...

Thông tin về kinh phí và tổng hợp tình hình thu chi Dự án 245

Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin về Dự án 245 như sau: 1. Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Dự án. 2. Tổng hợp tình hình thu chi Dự án quá các giai đoạn (từ 2001 đến 31/12/2015). (Chi tiết file đính kèm)   Trân trọng,   Tập tin đính kèm: Bao cao nhu cau kinh phi thuc hien Du an.pdf[ ]451 kB Tong hop tinh hinh thu chi qua...

Thông báo Họp người góp vốn Dự án 245

Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo số 11/TB-BQLDA 245 ngày 01/02/2016 về việc họp người góp vốn vào Dự án.  Ngày họp: 04 ngày 18,19,20,21/02/2016 Thời gian họp: 08g00 đến 11g30 Địa điểm: Hội trường Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM Người góp vốn tham dự cuộc họp chia làm...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.