Thông báo về việc thu tiền sử dụng đất cho Dự án 245

Kính gửi quý Thầy, cô và Người góp vốn tham gia Dự án Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM. Để kịp đóng tiền sử dụng đất cho Dự án đúng thời gian được gia hạn (23/5/2016), Ban QLDA 245 xin trân trọng thông báo ngày thu tiền sử dụng đất cho Dự án bắt đầu từ 9h00 ngày 11/5/2016 đến ngày 20/5/2016. Mức nộp là 300.000 đồng/m2. Thông tin chi tiết (số tài khoản, địa điểm...) và ngày ký...

Thông báo Mời họp Người góp vốn Dự án 245

Kính gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển thông báo của của Ban Quản lý Dự án 245 về việc Mời quý Thầy, cô và bà con góp vốn tham gia họp. Chi tiết quý Thầy Cô xem thư mời đính kèm.   Trân trọng, Tập tin đính kèm: 14-4-2016 Thong bao ve hop nguoi gop von .pdf[ ]68 kB

Quy trình, sơ đồ bốc thăm lô nền Dự án 245

Kính gửi quý Thầy Cô, Ban QLDA 245 trân trọng kính gửi quý Thầy, cô và bà con góp vốn tham gia Dự án 245: 1. Quy trình bốc thăm lô nền. 2. Sơ đồ bốc thăm lô nền.   Trân trọng ./. Tập tin đính kèm: Quy trinh boc tham.doc[ ]71 kB SO DO BOC THAM LO NEN.pdf[ ]386 kB

Thư mời họp Người góp vốn vào ngày thứ bảy 23/4/2016

  Kính gửi quý Thầy Cô, Ban QLDA 245 trân trọng kính mời quý Thầy, cô và bà con góp vốn tham gia Dự án đến tham dự cuộc họp cùng với Ban QLDA 245: Thời gian: 8h30, ngày thứ Bảy: 23 tháng 4 năm 2016. Địa điểm dự kiến: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM (Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM) Nội dung cuộc họp: 1. Bà con góp vốn tổ chức bầu nhóm đại diện bà con...

Thông báo số 32/TB-BQLDA của Ban Quản lý Dự án 245

THÔNG BÁO Ban QLDA ĐTXD Khu nhà ở CB, GV ĐHQG-HCM trân trọng thông báo đến quý Thầy, cô và bà con góp vốn kế hoạch bốc thăm lô nền, ký lại Hợp đồng mới và thời gian đóng tiền đợt 01. 1.     Bốc thăm lô nền: -       Thời gian: từ ngày 11/4/2016 đến ngày 15/4/2016 ·        Buổi sáng    :...

Thông báo danh sách thành viên Ban giám sát dự án 245

Căn cứ vào danh sách chủ Hợp đồng được lưu trữ tại Văn phòng Ban QLDA 245; Căn cứ vào tỷ lệ người góp vốn trong ĐHQG-HCM và ngoài ĐHQG-HCM với tỷ lệ 52% là người trong ĐHQG-HCM và 48% là người ngoài ĐHQG-HCM; Căn cứ vào các phiếu thông tin tình trạng chủ Hợp đồng đã gửi cho Văn phòng Ban QLDA 245; Căn cứ vào số phiếu bình chọn của những người tham gia cuộc họp ngày 21/3/2016 tại Phòng...

Thư mời họp

THƯ MỜI HỌP Căn cứ vào phiếu đăng ký tham gia vào các Ban do quý Ông/bà gửi cho Văn phòng Ban QLDA 245 đến ngày 15/3/2016 Ban QLDA 245 trân trọng kính mời: 1.            Phạm Ngọc Hoàng 2.            Cù Thành Sơn 3.            Nguyễn Thị Hiền Lương 4.            Nguyễn...

Hợp đồng dự thảo ký lại với NGV; Kế hoạch thu-chi căn cứ theo tiến độ thực hiện Dự án; Biên bản tổng hợp ý kiến ngươi góp vốn; Dự kiến Kế hoạch thực hiện Dự án 245

Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin sau: 1. Hợp đồng dự thảo ký lại với NGV. 2. Kế hoạch thu-chi căn cứ theo tiến độ thực hiện Dự án.   3. Biển bản tổng hợp ý kiến người góp vốn. 4. Dự kiến Kế hoạch thực hiện Dự án 245.   (Chi tiết file đính kèm) Trân trọng,   Tập tin đính kèm: 09-3-2016 HD ky...

Phiếu thông tin về tình trạng chủ HĐ; Phiếu đăng ký không tiếp tục tham gia Dự án; Phiếu đăng ký tham gia vào các Ban

  Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin sau: 1. Phiếu thông tin về tình trạng chủ HĐ 2. Phiếu đăng ký không tiếp tục tham gia Dự án 3. Phiếu đăng ký tham gia vào các Ban (Chi tiết file đính kèm)   Trân trọng   Tập tin đính kèm: Phieu dang ky khong tham gia Du an.doc[ ]61 kB Phieu dang ky tham gia vao cac Ban.doc[ ]63...

Báo cáo tổng hợp, nhu cầu kinh phí, tình hình thu chi, dự thảo Hợp đồng dự án 245

Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin sau: 1. Tóm tắt kế hoạch dự án 245 2. Báo cáo tổng hợp tình hình dự án 245 3. Báo cáo nhu cẩu kinh phí thực hiện dự án 245 4, Tổng hợp tình hình thu chi qua các giai đoạn. 5. Dự thảo hợp đồng ký lại với Người góp vốn Dự án 245. (Chi tiết file đính kèm)   Trân trọng   Tập...

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.