Danh sách Ủy ban kiểm tra

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM 

Nhiệm kỳ IV (2012-2017)

Ha

Chủ nhiệm UBKT

Ths Hoàng Hà

Năm sinh: 1976
Giới tính: Nam  
Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BTV CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ nhiệm UBKT CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Trưởng phòng TCCB
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Tương đương Trung cấp
Đảng viên    
Đơn vị: Trường Đại học KHXH&NV

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ủy viên UBKT

Ths Nguyễn Lê Quang

Năm sinh: 1960

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay: Ủy viên UBKT CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; UV BCH CĐCS; Giảng viên chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa

Email: 

hung

Ủy viên UBKT

Ths Hà Mạnh Hùng

Năm sinh: 1974

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay: Ủy viên UBKT CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Phó Chủ tịch CĐCS; 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 mimh

Ủy viên UBKT

Ths Hà Thanh Minh
Năm sinh: 1962
Giới tính: Nam
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Ủy viên UBKT CĐ ĐHQG -HCM Khóa IV; Uỷ viên BTV CĐCS; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế-Luật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 hung

Ủy viên UBKT

TS Ngô Thanh Hùng

Năm sinh: 1980

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay: Ủy viên UBKT CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; UV BCH CĐCS; Chủ nhiệm UBKT CĐCS

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 trinh

Ủy viên UBKT

ThS Hồ Quang Trinh

Năm sinh: 1982

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay: UV UBKT CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV, Phó Chủ tịch CĐCS

Trình độ chuyên môn: ThS

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học KHXH & NV

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

lNăm sinh: 1962
lGiới tính: Nam
lChức vụ hiện nay: UV BCH CĐ GDVN khóa XIV, UV BCH CĐ LĐLĐ TP khóa X, Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức–Chính sách Pháp luật-Tổng hợp CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV, Phó Chánh VP
lTrình độ chuyên môn: Thạc
lTrình độ luận chính trị: Cao cấp
lĐảng viên
lĐơn vị: quan ĐHQG-HCM

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.