Danh sách Ban thường vụ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM 

Nhiệm kỳ IV (2012-2017)

thoai

Chủ tịch

Ths Lâm Tường Thoại

 

Năm sinh: 1962

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BCH CĐ GDVN khóa XIV; Ủy viên BCH LĐ LĐTP khóa X; Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Trưởng Ban Tổ chức – Chính sách Pháp luật - Tổng hợp CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV; Phó Chánh VP ĐHQG-HCM.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên

Đơn vị: Cơ quan ĐHQG-HCM

Điện thoại: 0903.818.494

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Tu

Phó Chủ tịch

TS Nguyễn Đình Tứ

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Trưởng Ban Chuyên môn – Đối ngoại CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV; Phó Chủ tịch CĐCS; Phó Chánh VP ĐHQG-HCM

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Cơ quan ĐHQG-HCM

Điện thoại: 0976.005.008

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hanh

Phó Chủ tịch

Ths Huỳnh Thị Hạnh

Năm sinh: 1962
Giới tính: Nữ
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Trưởng Ban Nữ công CĐ ĐHQG-HCM khóa IV, Phó Chủ tịch CĐCS; Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Tương đương Trung cấp
Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa
Điện thoại:
0918.900.104
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ha

Ủy viên BTV

Ths Hoàng Hà

Năm sinh: 1976
Giới tính: Nam  
Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BTV CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Trưởng phòng TCCB
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Tương đương Trung cấp
Đảng viên    
Đơn vị: Trường Đại học KHXH&NV
Điện thoại:
0903.727.227
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Duc

Ủy viên BTV

Ths Lê Quý Đức
Năm sinh: 1956
Giới tính: Nam  
Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BTV CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Phó Giám đốc TT NCCN
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên    
Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa
Điện thoại:
0903.820.386
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Quan

Ủy viên BTV

Ths Phùng Quán

 

Năm sinh: 1976
Giới tính: Nam  
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; T
rưởng Ban Tuyên giáo-Văn thể CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Phó Chủ tịch CĐCS;

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên
Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Điện thoại:
0983.845.647
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viet

Ủy viên BTV

Ths Dương Thị Việt

 

Năm sinh: 1962
Giới tính: Nữ 
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV CĐ ĐHQG-HCM; Trưởng Ban Tài chính – Công tác xã hội CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên
Đơn vị: Trường ĐH Kinh tế - Luật
Điện thoại:
0908.907.173
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

lNăm sinh: 1962
lGiới tính: Nam
lChức vụ hiện nay: UV BCH CĐ GDVN khóa XIV, UV BCH CĐ LĐLĐ TP khóa X, Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức–Chính sách Pháp luật-Tổng hợp CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV, Phó Chánh VP
lTrình độ chuyên môn: Thạc
lTrình độ luận chính trị: Cao cấp
lĐảng viên
lĐơn vị: quan ĐHQG-HCM

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.