Danh sách Ban thường vụ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM 

Nhiệm kỳ V (2018-2023)

thoai

Chủ tịch

Ths Lâm Tường Thoại

Năm sinh: 1962

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

- Uỷ viên BCH CĐ GDVN khóa XIV;

- Ủy viên BCH LĐ LĐTP khóa X;

- Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM khóa V;

- Trưởng ban Thanh tra Pháp chế ĐHQG-HCM.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên

Đơn vị: Cơ quan Văn phòng ĐHQG HCM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QuanP

Phó Chủ tịch

Ths Phùng Quán

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS ;

- Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NhanLTH

Phó Chủ tịch

PGS.TS Lê Thị Hồng Nhan

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

- Phó Chủ tịch CĐCS;

- Giảng viên chính;

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư - Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: 

Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CuongTA

Phó Chủ tịch

Ông Trần Anh Cường

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua khen thưởng ĐHQG-HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Đảng viên 

Đơn vị: Cơ quan Văn phòng ĐHQG HCM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HaH

Ủy viên Ban Thường vụ

TS Hoàng Hà

 

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM;

- Chủ tịch CĐCS;

- Trưởng phòng TCCB;

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Tương đương Trung cấp

Đảng viên    

Đơn vị: Trường Đại học KHXH&NV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HuongNM

Ủy viên Ban Thường vụ

Ths Ngô Mỹ Hương

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chánh văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM;

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Cơ quan Văn phòng ĐHQG HCM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LanPTH

Ủy viên Ban Thường vụ

Bà Phùng Thị Hương Lan

Năm sinh: 1977

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Phó Giám đốc;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Tương đương trung cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trung tâm Quản lý KTX

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThuanPQ

Ủy viên Ban Thường vụ

TS Phạm Quốc Thuần

Năm sinh: 1974

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Email: 

VanH

Ủy viên Ban Thường vụ

Ths Hoàng Vân 

Năm sinh: 1972

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Trưởng phòng Quản trị thiết bị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

lGiới tính: Nam
lChức vụ hiện nay: UV BCH CĐ GDVN khóa XIV, UV BCH CĐ LĐLĐ TP khóa X, Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức–Chính sách Pháp luật-Tổng hợp CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV, Phó Chánh VP
lTrình độ chuyên môn: Thạc
lTrình độ luận chính trị: Cao cấp
lĐảng viên
lĐơn vị: quan ĐHQG-HCM

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.