Danh sách Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM 

Nhiệm kỳ IV (2012-2017)

thoai

Chủ tịch

Ths Lâm Tường Thoại

Năm sinh: 1962

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BCH CĐ GDVN khóa XIV; Ủy viên BCH LĐ LĐTP khóa X; Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Trưởng Ban Tổ chức – Chính sách Pháp luật - Tổng hợp CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV; Trưởng ban Thanh tra Pháp chế ĐHQG-HCM.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên

Đơn vị: Cơ quan ĐHQG-HCM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tu

Phó Chủ tịch

TS Nguyễn Đình Tứ

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Trưởng Ban Chuyên môn – Đối ngoại CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV; Phó Chánh VP ĐHQG-HCM; Phó Giám đốc Quỹ phát triển ĐHQG-HCM

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Cơ quan ĐHQG-HCM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hanh

Phó Chủ tịch

Ths Huỳnh Thị Hạnh

Năm sinh: 1962
Giới tính: Nữ
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Trưởng Ban Nữ công CĐ ĐHQG-HCM khóa IV, Phó Chủ tịch CĐCS; Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Tương đương Trung cấp
Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ha

Ủy viên BTV

Ths Hoàng Hà

Năm sinh: 1976
Giới tính: Nam  
Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BTV CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Trưởng phòng TCCB
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Tương đương Trung cấp
Đảng viên    
Đơn vị: Trường Đại học KHXH&NV

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Duc

Ủy viên BTV

Ths Lê Quý Đức
Năm sinh: 1956
Giới tính: Nam  
Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BTV CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Phó Giám đốc TT NCCN
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên    
Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quan

Ủy viên BTV

Ths Phùng Quán

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nam  
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Trưởng Ban Tuyên Giáo - Văn Thể; Phó Chủ tịch CĐCS; Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông.
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên
Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viet

Ủy viên BTV

Ths Dương Thị Việt

 

Năm sinh: 1962
Giới tính: Nữ 
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV CĐ ĐHQG-HCM; Trưởng Ban Tài chính – Công tác xã hội CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên
Đơn vị: Trường ĐH Kinh tế - Luật

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tran Cao Vinh

Ủy viên BCH

PGS.TS Trần Cao Vinh

Năm sinh: 1972

Giới tính: Nam  
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Trưởng phòng Đào tạo - Đại học.
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên
Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMG 20160915 105258

Ủy viên BCH

Ths Nguyễn T Cẩm Hằng 

Năm sinh: 1974

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên
Đơn vị: Viện Môi trường & Tài nguyên
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Van

Ủy viên BCH

Ths Hoàng Vân

Năm sinh: 1972

Giới tính: Nữ 
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Trưởng phòng Quản trị thiết bị
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên
Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mimh

Ủy viên BCH

Ths Hà Thanh Minh

 

Năm sinh: 1962
Giới tính: Nam
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Ủy viên UBKT CĐ ĐHQG -HCM Khóa IV; Uỷ viên BTV CĐCS; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế-Luật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 lan

Ủy viên BCH

CN Phùng Thị Hương Lan

 

Năm sinh: 1977
Giới tính: Nữ  
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Phó Giám đốc.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Trình độ lý luận chính trị: Tương đương trung cấp
Đảng viên
Đơn vị: Trung tâm Quản lý KTX

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

huong 

Ủy viên BCH

ThS Ngô Mỹ Hương

 

Năm sinh: 1978
Giới tính: Nữ  
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chánh văn phòng CĐ ĐHQG-HCM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên
Đơn vị: VP CĐ ĐHQG-HCM
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 huy

Ủy viên BCH

Ths Lê Quang Huy

 

Năm sinh: 1977
Giới tính: Nam
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Trưởng phòng TCHC
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên
Đơn vị: Khoa Y

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ủy viên BCH

Ths Hoàng Ngọc Hùng

 

Năm sinh: 1958
Giới tính: Nam
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Phó Hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Tương đương trung cấp
Đơn vị: Trường Phổ thông Năng khiếu

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

hangvntt

Ủy viên BCH

Ths Nguyễn T. Thúy Hằng

Năm sinh: 1974

Giới tính: Nữ 
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Phó Trưởng phòng TCHC
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên
Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hangnano

Ủy viên BCH

CN Nguyễn T. Thúy Hằng

 

Năm sinh: 1979
Giới tính: Nữ
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Kế toán trưởng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên
Đơn vị: Phòng TNCN Nano

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

hanhnv

Ủy viên BCH

TS Huỳnh T. Hồng Hạnh

Năm sinh: 1968

Giới tính: Nữ
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; P.Chủ tịch CĐCS; Phó Trưởng khoa VH&NN
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Đơn vị: Trường Đại học KHXH&NV

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

dinh

Ủy viên BCH

KTS Hà Sơn Định

 

Năm sinh: 1971
Giới tính: Nam 
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chủ tịch CĐCS; Phó Giám đốc Ban QLDAXD Khu  KTX SV
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên   
Đơn vị: Ban Quản lý dự án xây dựng Khu KTX SV

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Qanh

Ủy viên BCH

Ks Văn Công Quốc Anh

 

Năm sinh: 1981
Giới tính: Nam 
Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH CĐ ĐHQG-HCM khóa IV; Chánh văn phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên
Đơn vị: Khu Công nghệ phần mềm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

lGiới tính: Nam
lChức vụ hiện nay: UV BCH CĐ GDVN khóa XIV, UV BCH CĐ LĐLĐ TP khóa X, Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức–Chính sách Pháp luật-Tổng hợp CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV, Phó Chánh VP
lTrình độ chuyên môn: Thạc
lTrình độ luận chính trị: Cao cấp
lĐảng viên
lĐơn vị: quan ĐHQG-HCM

Copyright © 2013 by VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY. All right reserved.
6 Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.